Info Linnagalerii tegemiste kohta Sinu postkastis.
Võru Linnagalerii eesmärk on saavutada võimalikult atraktiivne ja mitmekülgne koht võrulinlastele ja lähikondsetele, alates lasteaia lapsest kuni pensionärini. Galerii soovib mitmekesistada oma tegevusi, mitte jääda truuks vaid igakuistele näitusevahetustele. Eesmärk on luua mitmekülgseid tegevusi galeriis, et näitusesaali külastus saaks sama loomulikuks kui teatris, kontserdil või kinos käimine.


Näituste avamised:
Regulaarselt toimuvad näituste vahetused igakuiselt alates aastast 2006, viimase paari aasta jooksul avab galerii uued näitused üldjuhul esmaspäeviti. Avamised on muutunud aastatega meeleolukamateks ja rahvarohkemateks tänu avamistele kaasatud muusikutele ja kirjanikele.

Vestlusõhtud:
Vestlusõhtud on suunatud eelkõige täiskasvanutele- kunstiõpetajad, kunstnikud, harrastajad, kultuurihuvilised. Vestlusõhtuid viib läbi vastavalt olemasolevate näituste autor või autorid, kes räägivad, lähtudes näitusest- oma erialast, näituse sisust: mis inspireerib, materjalikasutus, pildimaterjali näitamine. Vestlusõhtute idee on tekitada kunstniku ja kuulajate vahel diskussioon, et meister annaks õpilasele teadmisi, inspiratsiooni, tekitaks uudishimu ise rohkematki uurida. Oluline on kommunikeerumine kunstnikuga, ideede-mõtete rohkus, kunstnikust ja ta töödest paremini aru saamine, enesetäiendus.

Krokii:
Aastast 2010 alustas Võru Linnagalerii krokii ehk kiirjoonistamiskursuste korraldamist. Juhendaja, maalikuntniku Andrus Raagi käe läbi on võimalik saada teadmisi anatoomiast ja joonistamisest, valguse ja varjude suhtest ning kompositsioonilisest paigutusest.

Galeriipedagoogika:

Galerii kunstitunnid on mõeldud üldhariduskoolidele ja lasteaedadele, vastavalt programmile on kindlaks määratletud laste vanusegrupid. Tund kestab vastavalt programmile, vanusele ja koolipoolsele ajalisele võimalusele.
Haridusprogrammi eesmärgiks on  muuta galerii meeldivaks paigaks, kuhu noored tahaks hiljem ka iseseisvalt, sõpradega, vanematega tagasi tulla. Seoses sellega ei tohi kunstitunnid olla väga faktipõhised, hirmutavad, õpilaste teadmisi kontrollivad ja hindavad. Tund peab olema mänguline, ruumid hubased, suunavate küsimuste abiga panna laps ise rääkima, kaasa mõtlema, analüüsima, julgustama noori loovalt mõtlema ja iseseisvalt töötama. Oluline on tuua laps kunstile lähemale, õpetada kunstiteost vaatama, küsimusi esitama. Väga oluline on tunnijuhil leida õpilastega ühine keel, vestlemine vastavalt vanusele. Vastavalt näituse teemale lasteaia ja algkoolide lastega mängitakse koos, et läbi mängu kuuldut paremini siduda. Tunni viimasel etapil saab laps võimaluse ise kunstnik olla ja teha ühe loomingulise töö.
Programmi põhieesmärgiks on arendada lapse loovust, mida on vaja kõigis eluvaldkondades, mitte niivõrd kasvatada uut kunstipõlvkonda. Eesmärgiks on ka harjutada last kunstiteoseid vaatama, neid analüüsima, oma arvamust avaldama. Haridusprogrammi koostades lähtutakse üldhariduskoolide riiklikust õppekavast ja eeskujuks võetakse KUMUs toimuvad programmid ja toimivad strateegiad. Võru Linnagalerii Haridusprogrammid toimuvad galeriiruumides, vahetult kunstiteoste läheduses. Ruumid on varustatud kõige vajalikuga loominguliseks tegevuseks ning kõiki haridusprogramme juhendab galerist Jana Huul, kes on tundide autor. Huul on saanud vastava hariduse Eesti Kunstiakadeemia Kunstikultuuri teaduskonna pedagoogika osakonnast ja koolitusi KUMU Hariduskeskuses praktikal olles.Vaata sündmuste pildigaleriid >
Billeneeve
Ines Erlemann
Marje Ernits
Inna Grinchel
Albert Gulk
Anna Hints
Jana Huul
Aapo Ilves
Merle `Merca` Jääger
Ruti Jõgi-Rumvolt
Ove Kalde
Tiia Keskrand
Mariliin Kindsiko
Dmitri Kotjuh
Tanja Kutsjuba
Toomas Kuusing
Maria Laanelepp
Leonhard Lapin
Peeter Laurits
Liia Leppik
Kristjan 'Luix' Luiga
Evelyn Müürsepp
Marge Nelk
Angela Orro
Marja-Liisa Plats
Andrus Raag
Siir `Rebane` Ristikivi
Aivar Rumvolt
Lilian-Hanna Taimla
Tanel Tolsting
Ruth Treimut
Ellen- Reet Türi
Tiit Varblane
Kullar Viimne
Kristina Viin
Sylva Viin
Võru Linnagalerii, Liiva 13, 65609 Võru, tel: 7868671/7828740, faks: 7868672, e-mail: